De Jouster merkeloop bestaat uit 6 afstanden over een parcours van verharde wegen en ca. 4 km schelpenpad t.w.: recreatielopen van 7 km , 10.2 km, 15.6 km door het schitterende waterrijke buitengebied van Joure.
Jeugdlopen (4 t/m 14 jaar). Voor meer informatie hier klikken