Harlinger Feestweek met o.a. Zomerkermis, Lanenkaatsen, sport en spel voor de schooljeugd, tobbedansen, straatfestival en StreetLive optredens.
Voor het gehele programma hier klikken.